Startsida Produkter Support Om Biometri Kontakta oss
Biometriska system   Startsida > Produkter  
 

 

 

 

 

  

 

   

ekey biometric systems erbjuder med sin unika produkt TOCA ett bekvämt och säkert alternativ till nycklar, lösenord, passerkoder, kreditkortsnummer osv.

Höga användningskostnader och dyrt underhåll hör till det förgångna med TOCA®. Glömda lösenord och stulna kreditkort är tunga bördor för både företag och privatpersoner och innebär ett stort hinder för både acceptansen och framgången för eBusinessföretag. De metoder som hittills har använts för att identifiera personer kan i verkligheten inte enbart användas av ägaren. Att utomstående personer önskat eller oönskat använder dem kan inte helt uteslutas, varför sådana metoder inte längre bör användas i tillämpningar där hög säkerhet krävs.

Behovet av tillförlitlig identifiering finns inom nästan samtliga områden där egendom och/eller personer ska skyddas. Inget företag och ingen privatperson lämnar gärna immateriell eller materiell egendom utan tillräckligt skydd, fritt för vem som helst att tillgå.

TOCA® skyddar tillgångarna med högsta möjliga skyddsgrad, höjer komforten för användaren och sänker samtidigt kostnaderna jämfört med tidigare identifikationsförfaranden.

 

TOCA® baseras på människans entydiga kännetecken och är för närvarande den säkraste metoden för att verifiera användare. TOCA® omvandlar en persons utmärkande drag, så som fingeravtryck, till en elektronisk nyckel som har rikt skiftande användningsområden inom verifiering. De utmärkande dragen kan inte hämtas och missbrukas från dataöverföringarna på grund av att TOCA® inte sparar bilden av ett fingeravtryck utan istället använder sig av den nyckel som skapats av fingeravtrycken.

TOCA® kan kombineras med olika typer av biometriska teknologier och kommersiella eller privata tillämpningar efter önskemål och beroende på tillämpning. Tack vare systemets öppenhet kan de mest moderna biometriska teknologierna integreras och systemet kan flexibelt reagera på framtida utvecklingar.