Startsida Produkter Support Kontakta oss
Sensorer

Nederbörd

  Startsida > Produkter > Sensorer Nederbörd  
 
 1. Regn radar

 

 

 

 


Datainsamlingssystem

Datalogger

 

 

 

REGN RADAR/DISDROMETER (METEK)

Användningsområden

 • Mätning av fördelningen av droppstorlek (Disdrometer)
 • Övervakning av smältzonen
 • Kalibrering av väderradar signaler.
 • Iakttagelse och övervakning av nederbördsfenomen.
 • Forskningsändamål (hydrologi, nederbörd, molnfysik)
 • Regnmätningar på platser som är utsatta för vind. (fartyg eller plattformar)

Systemprestanda

 • Vertikalprofiler av regnintensitet, LWC och droppstorleksfördelning
 • Ingen påverkan genom vind, vattenstänk eller omgivning, inga avdunstningsfel.
 • Inget underhåll, oövervakad långtidsdrift möjlig.
 • Den stora mätvolymen ger väldig bra tidsupplösning.
 • Medelvärdesbildningstid justerbar mellan 10s och 3600s.

Mätprincip

Mätprincipen beror på  relationen mellan droppstorlek och spridningstvärsnitt å ena sidan och  mellan droppstorleken och fallhastighet å andra sidan. METEK MRR (Micro Rain Radar) använder sig av en monostatisk antennkonfiguration för en tillförlitlig mätning av droppstorleksfördelningen (DSD - Drop Size Distribution).  Inget a priori antagande om DSD-strukturen är nödvändig.

Systemspecifikationer

MRR-2
 
Frekvens 24.1 GHz
Effekt sändare 50mW
Sändare/mottagare antenn offset-parabolisk, 0.6 m diameter
Lobvidd  (1-vägs, 3 dB)
Modulation FMCW
Höjdupplösning 35 ... 200 m
Medelvärdestid 10 ... 3600 s
Höjdområde 29 fönster
från 2 x område
upplösning
till 30 x område upplösning
Uppmätta variabler medelvärdesbildade effektspektra
av mottagen signal
med upplösning av 2048 linjer
Interface RS232
9600 ... 57600 Baud
Kraftförsörjning 24 VDC / 25 W
Vikt 12 kg
Dimensioner 0.6 m x 0.6 m x 0.6 m
Samtliga specifikationer kan ändras utan föregående information